5 signalen van een naderende burn-out bij medewerkers

Blog

Zo’n 65% van het verzuim in Nederland is niet alleen fysiek, maar ook psychisch van aard. Het gaat dan om collega’s die vanwege een depressie, een burn-out, overspannenheid of een angststoornis tijdelijk niet in staat zijn om te werken. Vaak leiden psychische klachten óók weer tot lichamelijke klachten. Door tekenen van mentale problemen tijdig te signaleren, kun je mogelijk voorkomen dat het tot verzuim leidt.

Signalen van burn-out

Er zijn verschillende signalen die op toekomstig verzuim kunnen duiden. We lopen de belangrijkste door:

1. Veranderende reacties
Werkplezier speelt een belangrijke rol in het voorkomen van verzuim. Iemand die plezier heeft in het werk, zal zich minder snel ziekmelden. Let daarom op veranderingen in het gedrag van je medewerker: is het werkplezier zichtbaar afgenomen? Is iemand kortaf, angstig, prikkelbaar, teruggetrokken, stilletjes of besluiteloos? Ga dan het gesprek aan.

2. Uiterlijke kenmerken
Aankomend verzuim kan gepaard gaan met verandering in uiterlijk – of de zorg die ervoor gedragen wordt. Iemand die minder energie heeft voor werk, ziet er sneller vermoeid en futloos uit. Of komt vaker te laat, werkt slordig of is afwezig in overleggen. Ziet de medewerker er geregeld vermoeid uit? Bespreek dan jouw observaties.

3. Reacties van collega’s
Collega’s weten vaak beter hoe het met een medewerker gaat dan een leidinggevende. Daarom is het verstandig om naar signalen van collega’s te luisteren. Geven zij aan de het niet goed gaat met een medewerker? Dat deze minder productief is, verdrietig of minder alert? Knoop dan eens een gesprek aan.

4. Problemen in het privéleven
Verzuim is vaak een samenloop van verschillende factoren, door een verandering in de werk- en privébalans. Zo kunnen grote veranderingen in de thuissituatie, zoals een scheiding, een ziek kind of een sterfgeval in de familie, spanning opleveren die verzuim veroorzaken. Verandert er iets in de thuissituatie van jouw medewerker? Bespreek dan welke impact dit op hem of haar heeft.

5. Toenemende werkdruk
Oplopende werkdruk is voor veel mensen onprettig. Heeft jouw medewerker het idee dat hij of zij wordt ondergesneeuwd met werk of kan deze de werkzaamheden niet bijbenen? Dan kan dit leiden tot verzuim. Signalen kunnen zijn dat een medewerker regelmatig de pauzes overslaat, snel geïrriteerd is of veel overuren maakt. Ook kan de bereidheid om anderen te helpen, afnemen. Herken je dit bij je medewerker? Bespreek dan of dat wat op het bordje ligt nog wel passend is.

Combinatie van factoren

Uiteindelijk heeft verzuim – gerelateerd aan psychische klachten – vaak te maken met een combinatie van factoren of een samenloop van omstandigheden. Het gaat in veel gevallen over de balans tussen iemands privéleven, het werk en de sociale contacten. Het is goed om hier als werkgever alert op te zijn. Zijn er bijvoorbeeld spanningen in de privésfeer, is er een ziek kind dat verzorging nodig heeft? Zijn de werkomstandigheden goed, is er voldoende afwisseling in het werk? En hoe zijn de relaties onderling, tussen collega’s en met de leidinggevende?

Het belangrijkste als je deze signalen herkent? Dat je jouw medewerker serieus neemt. Luister, stel vragen en laat zíen dat je er voor jouw medewerker bent. Wat heeft hij of zij nodig om weer verder te kunnen? Denk mee. Zo voorkom je toekomstig verzuim.

Herken je signalen bij jouw medewerker, maar weet je niet hoe hiermee om te gaan? De arboarts of onze casemanager kunnen met je meedenken. Neem dan contact met ons op, we helpen je graag verder!

Gratis e-book

Download ons e-book

Burn-outs: zo voorkom en herken je dreigend verzuim