Samenwerking re-integratiecoach 2e spoor Evelien van Diemen

Klantcase //

Start jouw medewerker via Arboz met een re-integratietraject 2e spoor? Dan kan het zomaar zijn dat we je koppelen aan Evelien van Diemen. Zij is namelijk één van de coaches waarmee wij op dit gebied samenwerken. En wat voor één! 

re-integratiecoach Evelien van Diemen

Evelien weet als ervaringsdeskundige precies hoe het is om in de schoenen van jouw medewerker te staan. Daarnaast snapt ze als ondernemerscoach ook wat dit betekent voor jou als werkgever. Ze is in staat om de perfecte balans te vinden tussen empathie en zakelijkheid. In dit interview lees je wat je kunt verwachten van Evelien als re-integratiecoach 2e spoor.

Arboz-DNA

Wil je onze cliënten begeleiden tijdens een re-integratietraject? Dan moet je uit het juiste hout gesneden zijn. Als arbodienstverlener voor het mkb zijn we namelijk net iets anders dan de rest. En dit verwachten we ook van onze coaches. Evelien: “Arboz werkt inderdaad alleen samen met bepaalde types. Ondernemende coaches die graag de regie in handen nemen, een beetje eigenwijs zijn en een eigen mening hebben.” 

Die eigenschappen bevat Evelien zeker. Daarnaast volgde ze zelf een re-integratietraject 2e spoor. Arboz-directeur Renée Bolwerk was ooit namelijk Eveliens re-integratiecoach: “Via de Stichting Duurzame Inzetbaarheid Drogisterijen kwam ik met Renée in contact en onder haar begeleiding liet ik mij als Rayon Manager omscholen naar coach. Een verandering die perfect bij mij paste.” 

Re-integratietraject 2e spoor

Sindsdien runt Evelien haar eigen bedrijf als ondernemerscoach, is ze visitator voor woningcorporaties én werkt ze dus voor Arboz als re-integratiecoach 2e spoor. Is een medewerker één jaar ziek? Dan wordt naast spoor 1 (interne werkhervatting) ook spoor 2 (externe werkhervatting) opgezet. 

Evelien: “Op zo’n moment belt Arboz mij, als ze denken dat ik een goede match ben. Vervolgens maak ik offline kennis met de medewerker en schrijf ik een plan van aanpak op basis van iemands verhaal en een arbeidsdeskundig rapport. We bepalen een realistisch doel, waarbij ik kritisch kijk naar het type baan dat past bij iemands expertise en beperkingen. 

Zijn medewerker en werkgever akkoord? Dan start het traject met een gesprek tussen hen, mij en eventueel iemand van HR. Hierin bespreken we onder andere de aanleiding van het traject, de intentie, belangrijke wet- en regelgeving en ieders verplichtingen.” 

Maatwerk én structuur

Vervolgens spreekt Evelien de medewerker (twee)wekelijks en gaat ze gestructureerd aan de slag: “Hiervoor gebruik ik het Arboz-werkboek als leidraad. Uiteraard is elk traject maatwerk, maar over het algemeen doorlopen we vaste fases. Allereerst staan we stil bij het baanverlies, want voor veel mensen is dit toch een soort rouwproces. Als je dit niet doet, krijg je een medewerker soms lastig enthousiast en toekomstgericht. 

Er zijn ook coaches die vooral praktisch te werk gaan. Ik houd het daarentegen graag menselijk. In mijn optiek krijg je alleen dan iemand in beweging. Heeft het verlies een plekje gekregen? Pas dan zoom ik in op iemands competenties, interesses en valkuilen. 

Op basis daarvan analyseren we wat voor soort bedrijf bij iemand past en creëren we een duidelijk zoekprofiel. Met het doel dat de medewerker zelfvertrouwen krijgt om regie te nemen over de eigen loopbaan. Bereiken we dat? Dan is het tijd om goed voorbereid de arbeidsmarkt te benaderen. We optimaliseren het cv en LinkedIn-profiel, schrijven een goede sollicitatiebrief, zetten het bestaande netwerk in en oefenen eventueel een sollicitatiegesprek.” 

Vereiste documentatie

Het hele re-integratietraject 2e spoor legt Evelien goed vast: “Documenteren is erg belangrijk. Want lukt het niet om na twee jaar ziekte een baan te vinden? Dan kan de medewerker een WIA-uitkering aanvragen met een dossier op orde. Ik zorg dat het aantoonbaar is dat we al het mogelijke deden om iemand duurzaam aan het werk te krijgen. Als werkgever (én medewerker overigens) heb je namelijk een inspanningsverplichting.” 

Begeleiding nieuwe baan

Maar gelukkig is de kans groot dat de medewerker met de hulp van Evelien een passende baan vindt. En ook dan blijft ze in eerste instantie aangehaakt: “Samen met de Arboz-casemanager die het re-integratietraject spoor 1 begeleid, stel ik een conceptversie van een re-integratieovereenkomst op voor de huidige én nieuwe werkgever. Hierin kunnen zij wederzijdse verwachtingen en verantwoordelijkheden vastleggen. 

Vanaf de eerste werkdag begeleid ik de medewerker nog een aantal maanden. Ik check hoe het met iemand gaat en bespreek eventuele obstakels. Op een gegeven moment ontstaat er een natuurlijk verloop en sluit ik het traject af met een helder eindverslag.” 

Duurzame werkhervatting

Het mooiste aan haar rol vindt Evelien de vertrouwensband die ze opbouwt: “Elk dossier is anders en het is echt een verandercyclus die je met iemand aangaat. Het ene traject is grotendeels praktisch, terwijl bij het andere veel emotie kan spelen. Het is belangrijk dat je dit als coach aanvoelt en hier goed op inspeelt. 

Soms moet je ook een vervelende boodschap overbrengen. Want iemand kan wel een bepaalde baan nastreven, maar als het niet haalbaar is met bepaalde beperkingen houdt het helaas op. Überhaupt komt er veel op de medewerker af tijdens zo’n traject. Het is een onbekende wereld, dus je wilt dat een coach je daarin stap voor stap meeneemt. 

Uiteindelijk is het aan mij de taak om de medewerker weer langdurig inzetbaar te krijgen. Gelukkig doe ik dit samen met Arboz. Als ik de casemanager opbel en een voor- en achternaam noem, hoef ik niet uit te leggen welk dossier daarbij hoort. Zij onderscheiden zich echt door een hoge betrokkenheid en persoonlijke aanpak!” 

Hulp nodig bij re-integratie?

Ontdek hoe we jou helpen met een duurzame werkhervatting en bel of mail ons gerust voor een vrijblijvende kennismaking!

Gratis e-book

Download ons e-book

Burn-outs: zo voorkom en herken je dreigend verzuim