Zo helpen we jou met preventie en vitaliteit

Zorgeloos vooruit

Voorkomen is altijd beter dan genezen. Verzuimpreventie door het stimuleren van vitaliteit onder medewerkers is daarom cruciaal. We denken graag met je mee over de risico’s binnen het team en de manieren om hiermee aan de slag te gaan. 

Duurzame inzetbaarheid

Duurzame inzetbaarheid is een belangrijk thema in elke organisatie. Daarom organiseren we hierover interne teamsessies, waarin we met het hele team in kaart brengen welke stappen er gezet kunnen worden om vitaliteit te waarborgen binnen de organisatie. Wij bieden een veilig omgeving waarin er ruimte is voor alle inzichten en ideeën, maar kunnen ook individuele vervolgsessies houden met medewerkers voor verdere verdieping en inzichten.

Preventief Medisch Onderzoek (PMO)

Een PMO is een combinatie van het wettelijk verplichte PAGO, dat gaat over werkgerelateerde gezondheidsrisico’s, en een algehele health-check onder medewerkers. De medewerker krijgt vervolgens een advies op maat en eventueel benodigde doorverwijzingen naar medisch specialisten. Op termijn zorgt deze aandacht voor de totale lichamelijk en mentale fitheid van medewerkers voor betere werkprestaties, lager verzuim en verhoogde motivatie.

Risico Inventarisatie & Evaluatie (RIE)

Het uitvoeren van een risico-inventarisatie & -evaluatie is al jarenlang een verplichting voor werkgevers. Wij zien het echter vooral graag als een middel om op gestructureerde wijze aandacht te besteden aan het verbeteren van de arbeidsomstandigheden. De RIE is daarom een cyclisch proces: we gaan periodiek opnieuw aan de slag met een inventarisatie en maken hiervoor vervolgens (nieuw) beleid. We gebruiken hierbij onze eigen methode en rapportagemodel.

Al vanaf 29,50 per medewerker per jaar!

Covid Vitaliteitstest

Veel medewerkers werken thuis in verband met de Covid-19 richtlijnen en inmiddels weten we dat de invloed van deze situatie op elke persoon sterk verschilt. Daarom hebben wij een speciale Covid Vitaliteitstest ontwikkeld waarmee we inzichtelijk maken wat de grootste risico’s zijn van het thuiswerken en de gehele Covid-situatie voor de duurzame inzetbaarheid van collega’s. Ook richten we ons op bewustwording onder collega’s en bieden we diverse hulpmiddelen voor gerichte ondersteuning.

Verzuimtraining

Het is als werkgever, leidinggevende én collega belangrijk om je bewust te zijn van oorzaken van verzuim, je rechten en plichten als organisatie en de mogelijkheden die een arbodienstverlener hierin biedtTijdens onze verzuimtraining vertellen we het team meer over de Wet Verbetering Poortwachter, het herkennen van signalen bij medewerkers en manieren om vitaliteit te bewaken in het bedrijf. Ook bespreken we hoe onze samenwerking eruit gaat zien, want uiteindelijk doen we het samen!

Gratis e-book

Download ons e-book

Burn-outs: zo voorkom en herken je dreigend verzuim