Zo helpen we jou met verzuim

Zorgeloos vooruit

Medewerkers die gezond en gelukkig zijn; dat is het beste voor iedereen. Helaas is niet alles maakbaar en soms krijg je te maken met ziekte of uitval. Dat is niet alleen vervelend voor de collega in kwestie, maar levert ook een extra belasting op voor de rest van het team. Het is dan ook in ieders belang dat de medewerker weer snel, maar verantwoord, aan de slag kan gaanBij verzuim komt echter veel kijken, zowel voor werkgever als werknemers. We staan graag voor je klaar om hiermee te helpen! 

Verzuimbegeleiding

Als gecertificeerde arbodienst volgen we uiteraard de Wet Verbetering Poortwachter nauwkeurig en werken we samen met het UWV en alle stakeholders van het proces. Minstens zo belangrijk vinden wij het om niet klakkeloos een standaardprocedure te volgen, maar samen te kijken naar de beste interventie in elke situatie. We kijken daarom net iets verder dan anderen, houden hiervoor de lijnen kort, werken met vaste contactpersonen en geloven in een multidisciplinaire aanpak.   

Casemanagement

In het geval van verzuim is het belangrijk om snel te schakelen. Wij nemen contact op met zowel werkgever als de betreffende werknemer en brengen de situatie in kaart. Afhankelijk van de wensen, kunnen we een rol spelen in het vervolgtraject. Wat we hierin ook afspreken: we staan altijd voor je klaar. Dankzij het programma voor casemanagement waarmee we werken, weet je zeker dat alle wettelijke stappen zijn gewaarborgd. Natuurlijk monitoren wij ook het gehele proces op de achtergrond.

Bedrijfsartsen

We werken met zowel mannelijke als vrouwelijke artsen die beschikbaar zijn op spreekuurlocaties door het hele land of via videoconsultsIn de meeste gevallen kan de werknemer al binnen een week terecht bij een vaste artsDeze beoordeelt vervolgens de belastbaarheid van de medewerker op basis van een vraagstelling die wij in samenspraak formuleren. Zo zorgen we er met elkaar voor dat het antwoord écht relevant is en we hiermee voor alle partijen tot het beste resultaat komen. 

Al vanaf 29,50 per medewerker per jaar!

Online verzuimportaal

Voor het vastleggen van informatie over het verzuim en re-integratie binnen de organisatie gebruiken wij een geautomatiseerd systeem. Hierin heb je als werkgever inzicht in alle relevante informatie en werknemers hebben inzage in het eigen dossier. Het is mogelijk om het systeem te koppelen met diverse andere systemen, zoals personeelsinformatie- of salarissystemen. Alle processen binnen het systeem zijn ISO 9001-gecertificeerd en voldoen dus aan de hoogste kwaliteitseisen. 

Mediation

Als arbeidsgerelateerde problemen dreigen uit te groeien tot conflicten, zijn medewerkers snel geneigd om zich ziek te melden. En dat is zonde: door juist met elkaar in gesprek te gaan met een onafhankelijk persoon, blijft het proces richting een goede oplossing gaande gehouden. Daarom sturen wij in deze gevallen actief op mediation, waarmee we in veel gevallen door goed overleg het verzuim pareren en parkeren op een manier die voor beide partijen acceptabel is.  

Vertrouwenspersoon

Als werkgever ben je verplicht om een veilige omgeving te bieden aan medewerkers, ook op het gebied van psychosociale arbeidsbelasting. Toegang bieden tot een vertrouwenspersoon is hierin een mooie stap. Dit is iemand bij wie collega’s terecht kunnen als ze te maken hebben met zaken die ze niet (langer) kunnen delen met de werkgever, zoals interne conflicten, ongewenste intimiteiten of pestgedrag. Ook kan de vertrouwenspersoon desgewenst meegaan naar lastige gesprekken. 

Gratis e-book

Download ons e-book

Burn-outs: zo voorkom en herken je dreigend verzuim