Samenwerking Dearly

Klantcase //

Elk jaar verliezen maar liefst 230.000 medewerkers een dierbare. En dat heeft natuurlijk áltijd impact. Rouwen is zwaar, zowel mentaal als lichamelijk. Soms is daarom verzuim het gevolg. Hoe ga je hiermee om als leidinggevende? Wat is jouw rol als werkgever? En hoe kan je verzuim mogelijk voorkomen?

Rouwexpert Dearly

Op deze vragen spelen wij in met een samenwerking met Dearly: de social tech-startup voor ondersteuning bij verlies en rouw. Wat we op het gebied van rouwbegeleiding kunnen bieden voor jouw bedrijf, lees je in dit interview met founder Pieter van der Oest! 

Rouw en verlies normaliseren

Dearly is een sociale onderneming die ernaar streeft om verlies en rouw te normaliseren. Pieter: “We willen meer sociaal bewustzijn creëren rondom dit onderwerp, dat voor velen juist eng en onbesproken is. Van kinds af aan wordt dit weggestopt, terwijl het onlosmakelijk verbonden is met het leven. Het gevolg? Onbekwaam gedrag. Door onze hele samenleving. Rouw en verlies zijn géén onderwerpen in onze cultuur. Dit heb ik zelf ervaren, toen ik op mijn achttiende mijn vader verloor. 

Die trieste gebeurtenis had natuurlijk een gigantische impact op mij en mijn omgeving. Maar ík wist niet hoe ik daarmee om moest gaan, en mijn familie, vrienden en collega’s ook niet. Een gesprek over mijn verlies werd vermeden. Vragen werden vanwege ongemak niet gesteld. Al die onwetendheid zorgde ervoor dat ik lange tijd vluchtte voor de rouw.” 

Community via een app

Als ervaringsdeskundige wilde Pieter een verandering teweegbrengen. Via LinkedIn ontmoette hij Quirine Wissink, die een soortgelijk verhaal had en waarmee hij Dearly in 2020 oprichtte. “Allereerst wilden we rouwenden verbinden met lotgenoten. Zo ontstond onze app, waarmee wij hen bij elkaar brengen. En waarop we informatie aanbieden ter ondersteuning bij de rouw. Inmiddels gebruiken zo’n tweeduizend mensen onze app. 

Maar zoals hiervoor omschreven, is dit probleem veel groter. In de hele maatschappij is meer bewustwording nodig. Daarom besloten we preventieve diensten en ondersteuning aan te bieden aan bedrijven, het onderwijs en op individueel niveau. Om hen op die manier te helpen in de omgang met rouw en verlies.” 

Rouwbeleid

Dearly is een professioneel platform voor ondersteuningsvragen rondom de thema’s verlies en rouw. “Zo bieden we bedrijven verschillende diensten rondom rouwbegeleiding. Zoals professionele ondersteuning van medewerkers in de omgang met hun verlies. 

Maar bijvoorbeeld ook een quick scan, waarmee we de huidige situatie in kaart brengen. We achterhalen of er al maatregelen zijn rondom rouw en verlies en ontdekken welke bedrijfscultuur er heerst. Dit doen we onder meer door gesprekken te voeren met HR-collega’s, leidinggevenden en de directie. Ook kunnen we onderzoek doen onder medewerkers. Op basis hiervan geven we advies en ondersteunen we eventueel bij het definiëren en de invoering van het rouwbeleid. 

Uit onderzoek blijkt dat slechts 15% van de bedrijven in Nederland zo’n soort beleid heeft. Het krijgt geen prioriteit, omdat het zich (nog) niet voordoet. Of ze denken dat het voor hen niet relevant is, “omdat ze toch alleen maar jonge medewerkers in dienst hebben”. Maar rouw kan natuurlijk iedereen overkomen en ook nog op verschillende manieren. Rouw vanwege verlies van een dierbare, maar bijvoorbeeld ook rouw vanwege een scheiding. Op dit gebied valt voor werkgevers dus nog veel winst te behalen.” 

Menselijke en financiële impact

Rouwgerelateerd verzuim kost Nederland jaarlijks maar liefst €3.4 miljard. Met de juiste ondersteuning kun je de verzuimperiode met minimaal 25% reduceren. “Los van de menselijke factor die je als werkgever hopelijk belangrijk vindt, heeft het dus ook financiële impact. De kans dat een medewerker verzuimt vanwege rouw, wordt namelijk alleen maar groter als je hier als werkgever onbekwaam mee omgaat.  

Denk hierbij aan te veel druk uitoefenen op de medewerker om snel terug te keren of gewoon een gebrek aan de juiste kennis en ondersteuning. Dit resulteert vaak in een (langere) verzuimperiode en soms zelfs in het verlaten van je bedrijf. Het is daarom ontzettend belangrijk dat werkgevers meer begrip tonen. Zij en de leidinggevende spelen een cruciale rol tijdens de rouwperiode. Gelukkig zien steeds meer bedrijven dit in.” 

Professionele rouwbegeleiding

Sinds kort werken Dearly en Arboz nauw samen op het gebied van professionele rouwbegeleiding. Pieter: “Ik kende eigenaar Renée al langer, omdat haar zoon een goede vriend van mij is. Ik wist ook dat Arboz zich als arbodienstverlener focust op de menselijke kant. En Renée vertelde dat ze het thema rouw en verlies veel ziet bij klanten en dat ze graag iets preventiefs wilde aanbieden. 

Onze samenwerking is daarom vrij uniek. Je ziet wel arbodienstverleners die contact hebben met rouwprofessionals, ter ondersteuning bij verlies. Maar de preventieve kant wordt vaak vergeten. Terwijl je rouwgerelateerd verzuim soms volledig kunt voorkomen. Ik ben blij dat Arboz de waarde van onze business inziet en dat we samen professionele rouwbegeleiding aanbieden aan uiteenlopende bedrijven.” 

Voor bedrijven

“We bieden trainingen aan leidinggevenden, waarin zij leren omgaan met rouw en verlies binnen hun team. We creëren bewustwording rondom dit onderwerp, vertellen hoe ze de juiste aandacht kunnen geven en bieden concrete handvatten voor in de praktijk. Ook ervaren ze hoe zij zelf met verlies en rouw omgaan. Dit is vaak een mooie spiegel. 

Daarnaast bieden we workshops aan werknemers waarin we uitgebreid in gesprek gaan over rouw en verlies op de werkvloer. Ook kunnen bedrijven ons altijd benaderen voor case support. Via onze website dienen zij eenvoudig een verzoek in tot ondersteuning van een medewerker in rouw. Hiervoor werken we samen met verschillende rouwprofessionals.” 

Culturele verandering

Hoe de toekomst eruitziet voor Dearly? In ieder geval veelbelovend. “We hebben genoeg mooie plannen en starten regelmatig partnerships. Want we zijn als startup groeiende, maar kunnen natuurlijk alleen sámen een culturele verandering verwezenlijken. 

Zo hebben we goed contact met het Landelijke Steunpunt Verlies, de post-hbo opleiding ‘Begeleiden bij rouw en verlies’ van HZ University of Applied Sciences en diverse rouwexperts, zoals Manu Keirse. En er staan nog genoeg nieuwe samenwerkingen op de planning, waarover ik helaas nog niets mag vertellen. Maar dit belooft veel goeds!” 

Verzuimpreventie

Wil jij graag het beste voor jouw medewerkers en tegelijkertijd rouwgerelateerd verzuim voorkomen? Laten we dan vooral contact hebben over de mogelijkheden van Dearly binnen jouw bedrijf. Of lees nog even verder hoe wij je als arbodienstverlener helpen met verzuimpreventie en vitaliteit!  

Gratis e-book

Download ons e-book

Burn-outs: zo voorkom en herken je dreigend verzuim