Gratis e-book: Wettelijke eisen verzuim en vitaliteit

Blog

Voldoe jij als werkgever aan de wettelijke eisen rondom verzuim en vitaliteit?

Op alle plekken waar gewerkt wordt, is de Arbowet van toepassingen. Hierin staan diverse verplichtingen beschreven voor werkgevers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn van medewerkers te bevorderen.

Maar waar moet je als werkgever nu concreet aan voldoen op het gebied van verzuim en vitaliteit? Wat zijn jouw verplichtingen en hoe kun je hier invulling aan geven?

In dit e-book zetten we het voor je op een rij!

Download het e-book

Gratis e-book

Download ons e-book

Burn-outs: zo voorkom en herken je dreigend verzuim