Wat doet een arbodienst nu eigenlijk?

Blog

De arbodienst associeer je waarschijnlijk direct met verzuim. Voor velen is het de partij die pas om de hoek komt kijken als een medewerker tijdelijk niet in staat is om te werken. Maar wist je dat een arbodienst eigenlijk nog veel meer kan én wil doen? We vertellen je graag meer over de rol van de arbodienst!

Preventie

Welke rechten en plichten heb je als werkgever? Wat zet je in een preventiebeleid? Welke stappen kun je zelf nemen om de gezondheid van medewerkers te bevorderen? Dit zijn vragen waar je de arbodienst voor kunt benaderen, want voorkomen is beter dan genezen. Daarom houdt de arbodienst zich bezig met vraagstukken rondom verzuimpreventie. Zo kan de arbodienst meedenken en helpen met het implementeren van het preventiebeleid. Dit beleid is er om jouw medewerkers zo fit, vitaal en gezond mogelijk te houden, zodat het kans op verzuim wordt verkleind.

Verzuim(begeleiding)

Dit is de meest bekende taak van de arbodienst. Meldt een medewerker zich ziek? Dan schakel je de arbodienst in. Na ziekmelding moet namelijk binnen zes weken een probleemanalyse worden opgesteld. Dit wordt gedaan door de bedrijfsarts, die hier vervolgens een advies aan koppelt.

Re-integratie

Hoewel zowel jij als je medewerker verantwoordelijk zijn voor het re-integratieproces, is de arbodienst er om jullie te ondersteunen. Arbodiensten kunnen een casemanager verzorgen, maar ook helpen met de begeleiding en het coachen van de zieke medewerker.

Daarnaast kan de arbodienst ook helpen met vragen over het re-integratiedossier en andere stappen die tijdens het re-integratieproces genomen moeten worden.

  • Tip: is jouw medewerker langdurig ziek? Overleg dan vóórdat je je medewerker ‘beter’ meldt eerst met de arbodienst. Zo voorkom je dat je hierin zaken over het hoofd ziet en later onverhoopt meer kosten maakt.

Mediation

Wanneer werkgever en medewerker er samen niet uitkomen, kan er stagnatie in het re-integratieproces optreden. Welke vervolgstappen zijn dan nodig? En hoe pak je dit als werkgever aan? Ook hierin kan de arbodienst of casemanager adviseren.

Risico’s

Brengt het werk risico’s met zich mee? En zo ja, welke? Als werkgever ben je verplicht te inventariseren welke risico’s er verbonden zijn aan de werkzaamheden die binnen jouw organisatie worden uitgevoerd én te onderzoeken hoe jij deze risico’s minimaliseert.

Het inventariseren van de risico’s doe je met de zogenaamde Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De uitkomsten van de RI&E moet je vervolgens helder communiceren naar jouw medewerkers. Zij moeten niet alleen weten welke maatregelen er binnen het bedrijf genomen zijn, ze moeten zich er ook aan houden. De veiligheid en gezondheid van medewerkers staat voorop.

Er zijn ook concrete regels waar medewerkers zich aan moeten houden. Hierbij kun je denken aan veiligheidsinstructie voor de werkzaamheden, gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen, bedrijfshulpverlening en kledingvoorschriften.

  • Tip: twijfel je over waar je moet beginnen? En of je alle risico’s wel juist in kaart hebt gebracht? Bespreek dit met jouw arbodienst. Zij kunnen tevens de RI&E voor je verzorgen.

Keuringen

Moeten jouw medewerkers een rijbewijskeuring of andere beroepskeuringen doorstaan om het werk uit te kunnen voeren? In sommige sectoren is een dergelijke periodieke bedrijfskeuring een verplicht onderdeel van de CAO. Deze keuringen kan de arbodienst uitvoeren. Handig én noodzakelijk, want zo weet je in ieder geval dat jouw medewerkers aan de minimale eisen voldoet om zijn of haar werk daadwerkelijk uit te voeren.

Twijfel je over wanneer je de arbodienst moet bellen?Neem dan gerust contact op. We denken graag met je mee!

Gratis e-book

Download ons e-book

Burn-outs: zo voorkom en herken je dreigend verzuim