Wat houdt de zorgplicht in?

Blog

Als werkgever heb je een zorgplicht. Dat houdt in dat jij verantwoordelijk bent voor alles wat er gebeurt tijdens werktijd. En dat jij verplicht bent om de veiligheid en gezondheid van jouw medewerkers te beschermen. Zo moet je maatregelen treffen om ervoor te zorgen dat jouw medewerker tijdens de uitvoering van het werk geen (gezondheids)schade lijdt. Verzaak je hierin? Dan kan jij aansprakelijk worden gesteld.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Jij bent verplicht te inventariseren welke risico’s er verbonden zijn aan de werkzaamheden en hoe jij deze risico’s zijn klein mogelijk maakt (maatregelen). Dit doe je met de zogenaamde Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). De uitkomsten van de RI&E moet je vervolgens helder communiceren naar jouw medewerkers. Zij moeten niet alleen weten welke maatregelen er binnen jouw bedrijf genomen zijn, ze moeten zich er ook aan houden. De veiligheid en gezondheid van jouw medewerkers staat voorop.

Ook zijn er concrete regels waar de medewerkers zich aan moeten houden. Hierbij kun je denken aan:

  • Veiligheidsinstructie voor de werkzaamheden
  • Gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen
  • Bedrijfshulpverlening
  • Kledingvoorschriften

Bedrijfsuitjes

Ook buiten de directe werksfeer kan jij aansprakelijk zijn, bijvoorbeeld tijdens een bedrijfsuitje. Ook hier jij de veiligheid van de medewerkers te waarborgen. Hetzelfde geldt voor thuiswerkende medewerkers.

Huur je ZZP’ers in? Ook dan kan er een zorgplicht rusten op de opdrachtgever. Geef jij instructies en bepaal jij hoe het werk gedaan wordt? Dan is er sprake van een gezagsverhouding en ben jij verantwoordelijk. Voert de ZZP’er geheel zelfstandig de werkzaamheden uit? Dan ben jij niet verantwoordelijk.

Schade

Het kan voorkomen dat jouw medewerker zegt schade te hebben geleden, maar dat jij twijfelt of dit klopt. In deze gevallen is de bodemregel als volgt: als jouw medewerker zegt schade te hebben geleden, dan moet jij, als werkgever, aantonen dat deze schade niet heeft plaatsgevonden tijdens het uitoefenen van de werkzaamheden. Zo wordt duidelijk of dat de schade verwijtbaar is, of dat er bewuste opzet of roekeloosheid in het spel is. Het is dus aan te raden de RI&E uit te voeren en maatregelen te treffen. Communiceer deze ook helder naar al jouw medewerkers.

Heb je vragen of ondersteuning nodig bij het uitvoeren van de Risico-inventarisatie en -evaluatie? Neem dan contact met ons op, we helpen je graag verder!

Gratis e-book

Download ons e-book

Burn-outs: zo voorkom en herken je dreigend verzuim