4 basisprincipes van verzuim die je als werkgever móét kennen

Blog

Verzuim: je krijgt er als werkgever hoe dan ook een keer mee te maken. Vandaar dat je er ook boeken vol over kunt lezen. Maar wie heeft daar nu tijd voor? Ook tijdens uitval van medewerkers gaat het werk gewoon door en moet je klaarstaan voor diegenen die wel aanwezig zijn. Daarom geen ellenlange tekst, maar gewoon even een blog voor tussendoor: vier basisprincipes van verzuim die je als werkgever in ieder geval moet kennen!

4 basisprincipes van verzuim die je als werkgever móét kennen

1: Weet hoe je omgaat met kort, frequent en lang verzuim

Het kan natuurlijk altijd voorkomen dat een medewerker zich ziekmeldt door bijvoorbeeld een griepje of migraineaanval. Dit valt vaak onder kort verzuim: afwezigheid van maximaal een paar dagen. Op zich geen ramp, tenzij dit relatief vaak gebeurt. Meldt jouw medewerker zich per jaar drie keer of meer ziek? Dan is de kans groot dat hij of zij op een gegeven moment langdurig verzuimt: afwezigheid van langer dan zes weken. Na de derde ziekmelding ga je samen in gesprek over het frequent verzuim.

Vanaf het moment dat een medewerker verzuimt, treedt de Wet Verbetering Poortwachter in werking. Dit betekent dat jullie je allebei moeten inspannen om aan de re-integratie te werken. Samen doen jullie er alles aan om de duur van het ziekteverzuim zoveel mogelijk te beperken. Daarnaast moet jij als werkgever direct vanaf het begin een re-integratiedossier bijhouden.

2: Weet hoe je verzuim kunt voorkomen

Kort verzuim kun je deels voorkomen door ervoor te zorgen dat je medewerkers goed in hun vel zitten. Een aantal concrete tips – waar je vandaag nog mee kunt starten – delen we graag met je:

  • Stimuleer beweging: ga vaker lopend lunchen of vergaderen.
  • Geef voldoende erkenning: spreek waardering uit en geef regelmatig complimenten.
  • Ga met elkaar in gesprek: bespreek samen de werksfeer en eventuele werkdruk.
  • Investeer in persoonlijke ontwikkeling: biedt opleidingen en cursussen aan.
  • Verhoog het werkplezier: organiseer regelmatig een (online) uitje of verrassing.

Meldt een medewerker zich regelmatig ziek voor een korte periode? Wacht dan niet af, maar ga direct het gesprek aan. Door frequent ziekteverzuim vroegtijdig aan te pakken, kun je langdurig verzuim vaak nog voorkomen. Maak het verzuim bespreekbaar en achterhaal waar dit vandaan komt.

Houd hierbij rekening dat je in verband met privacywetgeving niet over de ziekte zelf mag praten. Stel daarom werkgerelateerde vragen en sta open voor feedback. Past de functie misschien niet goed genoeg? Is de werkdruk te hoog? Of is er soms sprake van een disbalans tussen werk en privé? Kom samen tot een passende oplossing. Je kunt je hierbij laten adviseren door je arbodienst.

3: Weet met welke kosten je rekening moet houden bij verzuim

Bij werkgevers in Nederland wordt gemiddeld 15% van de verzuimkosten veroorzaakt door kort verzuim. Dit percentage kun je omlaag brengen door actief aan de slag te gaan met eerdergenoemde tips. Hopelijk voorkom je hiermee direct langdurig verzuim.

Van het totale aantal verzuimdagen komt 30% door psychische klachten. In dit soort langdurige gevallen ben je je medewerker gemiddeld 237 dagen kwijt. En bij een burn-out zelfs 293 dagen! Wat dit kost? Eén dag verzuim kost gemiddeld €250.

Je hoeft geen rekenwonder te zijn om te begrijpen dat dit een behoorlijke kostenpost is voor jou als werkgever. Gebruik deze harde cijfers daarom als motivatie om verzuim binnen jouw organisatie professioneel aan te pakken. Ga direct aan de slag en schakel de juiste experts in.

4: Weet wie je kunt inschakelen bij verzuim

Als werkgever sta je er gelukkig nooit alleen voor bij verzuim. Er zijn verschillende arboprofessionals die je kunnen helpen bij het voorkomen en begeleiden van verzuim. Denk hierbij bijvoorbeeld aan een ergonoom die helpt bij fysieke overbelasting, een arbeidshygiënist die gezondheidsschade voorkomt en een bedrijfsmaatschappelijk werker die problemen in de sociale omgeving aanpakt. De belangrijkste drie stakeholders die je in kunt schakelen bij verzuim lichten we kort toe.

De bedrijfsarts

Je kunt altijd een bedrijfsarts inschakelen voor advies en ondersteuning bij verzuim. Tijdens een consult gaat hij of zij met jouw medewerker in gesprek over wat er aan de hand is en wat de beperkingen zijn. Op basis daarvan legt de bedrijfsarts de belastbaarheid vast en adviseert hij of zij over de werkhervatting.

De arbodienst

Als arbodienstverlener streven wij er bij langdurig ziekteverzuim altijd naar dat je medewerker weer snel, maar verantwoord, aan de slag kan. Daarom werken we bij stress of een burn-out met de methode ‘eerst fysiek herstellen, dan mentaal’. Ook bij een doelgerichte aanpak rondom kort en frequent verzuim én verzuimpreventie helpen we je graag.

De vertrouwenspersoon

Vanuit de Arbowet ben je als werkgever verplicht om je medewerkers een veilige werkomgeving te bieden. Hier kun je onder meer invulling aan geven door een vertrouwenspersoon aan te stellen. Dit kan iemand binnen of buiten je organisatie zijn. Wij beschikken over gespecialiseerde vertrouwenspersonen, waarbij je medewerkers rechtstreeks en in vertrouwen terechtkunnen voor zaken zoals interne conflicten, ongewenste intimiteiten of pestgedrag.

Hulp nodig bij verzuimpreventie?

Van de basisinformatie rondom verzuim ben je nu op de hoogte. Natuurlijk komt er uiteindelijk vaak meer bij kijken en is elke situatie anders. Daarom staan we altijd voor je klaar om daarbij te helpen. Neem dus gerust contact met ons op. We ondersteunen je graag bij verzuimpreventie en -begeleiding!

Gratis e-book

Download ons e-book

Burn-outs: zo voorkom en herken je dreigend verzuim